Giá bấm mí tại bệnh viện Thu Cúc

Bệnh viện Thu Cúc thân mến! Nghe bạn bè mách, tôi được biết Bệnh viện Thu Cúc đang có thực hiện dịch vụ bấm mí. Xin hỏi giá bấm mí tại bệnh viện Thu Cúc […]

Xem chi tiết

Bác sĩ nào bấm mí an toàn?

Thưa Bệnh viện Thu Cúc! Cơ thể tôi vốn rất nhạy cảm, do đó khi được biết đến loại hình thẩm mỹ bấm mí mắt, tôi cũng rất muốn thực hiện nhưng lại sợ biến […]

Xem chi tiết

Bác sĩ nào bấm mí đẹp?

Bệnh viện Thu Cúc thân mến! Tôi được biết Bệnh viện Thu Cúc hiện đang có thực hiện dịch vụ bấm mí. Xin hỏi tại Bệnh viện có bác sĩ nào bấm mí đẹp? Tôi xin […]

Xem chi tiết