Bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ tại Thu Cúc

Bảng giá cập nhật mới nhất tháng 12/2016:

1 Phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt:

bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt tại Thu Cúc

2 Bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ mũi:

Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ mũi

3 Phẫu thuật thẩm mỹ mắt:

Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ mắt

4 Bảng giá các dịch vụ tiểu phẫu thẩm mỹ khác:

Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ cằm

Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ môi tại thu cúc

thẩm mỹ tầng sinh môn

Bảng giá trị hôi nách tại thẩm mỹ thu cúc

giá các dịch vụ thẩm mỹ khác

giá thay băng cắt chỉ tại nhà

5 Bảng giá các dịch vụ đại phẫu thẩm mỹ:

Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ ngực & nâng ngực tại Thu Cúc

phẫu thuật thẩm mỹ mông

bảng giá hút mỡ thu cúc

Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ cấy mỡ

5 Các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ:

Bảng giá dịch vụ phun xăm thẩm mỹ tại Thu Cúc

Bảng giá dịch vụ phun xăm thẩm mỹ tại Thu Cúc

6 Thẩm mỹ không phẫu thuật:

Bảng giá thẩm mỹ không phẫu thuật tại Thu Cúc

* Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tuỳ cơ địa của từng người
- Người viết: SEO Admin Hoàng Thạch

Câu chuyện khách hàng