Khóa học Phun Xăm

Khóa đào tạo Y tế bắt buộc cho người hành nghề phun xăm
Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên phun xăm tại BV Thu Cúc (khóa T6 – T9/2016)
Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên phun xăm tại BV Thu Cúc (khóa T1 – T4/2016)
Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên phun xăm tại Bệnh viện Thu Cúc (khóa T8 – T10/2015)
Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên phun xăm tại Bệnh viện Thu Cúc (khóa T5 – T7/2015)
BV Thu Cúc trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên phun xăm (khóa T1 – T4/2014)
img
Đăng ký ngay