Video nâng ngực

  • Ấn … thả giấc mơ!

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

  • Xem gái xinh zing quà khủng

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

  • Gái xấu đi xin việc

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

  • Phóng sự ngắn về Nâng Ngực An Toàn tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc 

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

  • Nâng mũi S line – Bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

  • Tạo má lúm đồng tiền – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

  • Nâng mông bằng túi độn Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

  • Kết quả sau khi thực hiện dịch vụ nâng mông

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

  • Nâng cơ xóa nhăn

(Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người)

Triệu khách hàng, triệu niềm tin

* Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tuỳ cơ địa của từng người
- Người viết: BV Thu Cúc


.*.